Kiedy dług się przedawnia

przez | 3 października 2019

Kiedy dług się przedawnia

Długi to nic przyjemnego, a najlepiej wiedzą o tym Ci, którzy nie są w stanie już spłacać swoich wierzytelności. Zasadne wydaje się więc dla nich pytanie – kiedy dług się przedawnia.

Dłużnicy muszą się bowiem liczyć z tym, że za chwilę do ich drzwi zapukają windykatorzy i komornik sądowy. Bywa jednak, że udaje się uniknąć odpowiedzialności.

Dług może się przedawnić. W połowie ubiegłego roku zagmatwane nieco przepisy związane z przedawnieniem długu zmieniono i sytuacja jest bardziej klarowna. Czym jest przedawnienie długów?

Najprościej jest to termin ważności długu. Konkretna data oznacza termin, po którym dłużnik nie może już być ścigany.

Wierzyciel nie ma już prawa dochodzić swoich roszczeń, ale tylko pod warunkiem, że wcześniej nie upomniał się o swoje pieniądze.

Jeśli zdążył złożyć pozew w sądzie, a po prostu termin sprawy sądowej wypadnie po upływie terminu przedawnienia, formalnie sprawie nadano bieg.

To oznacza, że termin przedawnienia ulega przedłużeniu.

Przedawnienie długu - jak to wygląda w praktyce

Przedawnienie długu – jak to wygląda w praktyce

W praktyce, jeśli termin przedawnienia wynosi 6 lat od daty zaciągnięcia zobowiązania, a wierzyciel po 5 latach zacznie upominać się o zwrot długu, termin przedawnienia liczony jest od tego momentu.

Przedawnienie nastąpi więc po 11 latach. Datą początkową jest termin od którego wierzyciel ma prawo upomnieć się o zwrot.

Na fakturze będzie to data wskazana do zapłaty. Problem polega na tym, że w Polsce nie istnieje jeden termin przedawnienia.

Wiele zależy od rodzaju zadłużenia, a także od tego, kto jest wierzycielem. Zawodowi dłużnicy, przyzwyczajeni do życia na kredyt świetnie wiedzą, że termin wynosi 6 lat, a dla roszczeń związanych z działalnością gospodarczą 3 lata.

Obowiązuje jednak szereg przepisów szczegółowych. Tylko przez rok można dochodzić długu za jazdę na gapę, ale już mandat karny przedawnia się po trzech latach.

Jeśli pracodawca nie wypłaci nam pensji roszczenia możemy dochodzić w ciągu trzech lat. Natomiast jeśli zatrudnieni byliśmy na umowę zlecenie lub umowę o dzieło przedawnienie nastąpi już po dwóch latach.

Kiedy dług się przedawnia – banki

Ciekawie wygląda sytuacja w przypadku wierzytelności w bankach. I tak, dług za niespłaconą kartę kredytową przedawni się nam po trzech latach.

Dług z tytułu niespłaconego debetu po dwóch latach od terminu płatności. Natomiast co do kredytu hipotecznego, przedawnienie nastąpi po trzech latach, ale dotyczyć będzie tylko odsetek.

Kwoty kapitału bank może dochodzić nawet po upływie terminu przedawnienia.

Wiele osób ulega mylnemu przekonaniu, że można „przeczekać” termin spłaty długu. Nie jest to takie proste. Jeśli wierzyciel wystąpi do sądu o jego spłatę, sąd nie będzie sprawdzał dat.

Ten obowiązek ciąży na dłużniku. To on musi udowodnić, że dług się przedawnił wnosząc tzw. zarzut przedawnienia.

Podobnie, jeśli dłużnik otrzyma pismo od firmy windykacyjnej, to on musi sprawdzić, czy dług się przedawnił. Prywatne firmy zwykle do końca walczą o zwrot długów.

Sprawdź również artykuł, który odpowiada na pytanie – czy istnieje konto bankowe bez komornika.