Umowa o dzieło – zalety

przez | 28 września 2019

Umowa o dzieło korzystna dla zleceniodawcy i wygodna dla zleceniobiorcy

Na rynku pracy panują coraz lepsze warunki dla osób poszukujących stałego zatrudnienia. I obecnie w naszym kraju klaruje się taka sytuacja, gdy to pracodawcy zaczynają zabiegać o pracownika, a nie odwrotnie.

Jednak nie zawsze musi to być umowa o pracę na rok lub dwa lata, albo na czas nieokreślony. Może to być także inna umowa zawarta między osobami fizycznymi. Czyli tak zwana umowa o dzieło.

Jest to bardzo często spotykana umowa, której zasady reguluje Kodeks Cywilny. Umowa o dzieło jest chętnie zawierana przez zleceniodawców, ponieważ charakteryzuje się niskimi kosztami zatrudnienia.

Dlaczego tak się dzieje ? Dlatego, że zleceniobiorca nie podlega żadnym składkom ubezpieczeniowym. Czyli takim jak:

  • emerytalne
  • rentowe
  • wypadkowe
  • chorobowe
  • zdrowotne

Ale w pewnych okolicznościach musi odprowadzić podatek. Warto wiedzieć, że umowy o dzieło nie może zerwać żadna ze stron.

Ale na wskutek drastycznych niedociągnięć może odstąpić od umowy. Czyli może odstąpić wtedy, gdy nie są spełnione warunki umowy lub dzieło jest wadliwie wykonana, a wad nie da się naprawić.

Umowa o dzieło polega na tym, że zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła. Czyli praca jego da konkretny rezultat. Dlatego czasem umowa o dzieło nazywa się umową rezultatu.

Natomiast zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty za wykonaną usługę. Przed tym jednak musi przyjąć wykonane dzieło.

To znaczy musi wiedzieć, że nie posiada ono wad lub nie jest uszkodzone.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło – co może być jej przedmiotem?

Przedmiotem umowy może być wykonanie nowego dzieła materialnego, jak na przykład wykonanie projektu, napisanie tekstu, itd.

Ale umowa może też dotyczyć np. naprawy powierzonego zleceniobiorcy przedmiotu.

Zawsze jednak osoba podejmująca się wykonania określonego dzieła ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed inwestorem, czyli zleceniodawcą.

I zleceniodawca może żądać poprawy dzieła, gdy jest ono wykonane wadliwie lub inaczej niż zawiera umowa.

Zleceniobiorca także posiada swoje prawa. Może on odstąpić od umowy, gdy inwestor jest na przykład niewypłacalny. Praca zleceniobiorcy posiada też plusy. Gdyż posiada on komfort pracy.

Ponieważ zazwyczaj może on swoją pracę wykonywać w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu. Chyba, że inne są warunki umowy i musi on pracować w określonym miejscu i czasie.

Ostatecznie wszystkie sprawy reguluje umowa o dzieło zawarta pomiędzy stronami.

Taka forma umowy jest szczególnie popularna w światku freelancerów – https://jak-zarabiac.com/jak-zostac-freelancerem/ oraz w tak zwanym chałupnictwie – https://zarabianiewdomu.com/praca-chalupnicza/

Warto pamiętać również o tym, że jeszcze inną formą współpracy jest także umowa zlecenie.